Restaurang och växthus
vid Lilla Bjers
2012 nybyggnad Västerhejde Gotland
 
 Arkitekt SAR/MSA Göran Radhe   +46 73 981 17 25   goran@radhe.se